Privacy Statement

Privacy statement Goede Doelen Promotie

Deze website maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en informatie op de gebruiker te kunnen afstemmen. Door gebruik te blijven maken van deze website geeft u toestemming voor het gebruik van cookies.

Uw gegevens, bijvoorbeeld indien u reageert op een vacature of informatie aanvraagt, zullen wij strikt en alleen gebruiken voor het onderwerp waarvoor u reageerde.

Zonder uw expliciete toestemming zal Goede Doelen Promotie uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Goede Doelen Promotie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De website is zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn hiermee beveiligd tegen ongewenst gebruik.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding ‘https’ in de URL (de webadres-balk).

Wij kunnen echter niet garanderen dat onbevoegde derden goededoelenpromotioe.nl door  getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken.

Goede Doelen Promotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

 

 

Reageren is niet mogelijk